קראו בכותר - גנזי קדם : שנתון לחקר הגניזה - גנזי קדם : כרך ד תשס"ח