קראו בכותר - השכלה והיסטוריה : תולדותיה של הכרת-עבר יהודית מודרנית