קראו בכותר - האשה היהודיה בסבך הקידמה : מקומה וייצוגה בעת החדשה