קראו בכותר - הנרי בייקר טריסטראם , מסע בארץ ישראל : לחקר חיי הארץ וטבעה