קראו בכותר - עניין היהודים : ספרי יומן 1895 - 1904 - עניין היהודים : ספרי יומן - כרך ב: 1898 - 1902