קראו בכותר - טבע, מוסר ומדיניות : רמת החיים ומלחמת נצח