קראו בכותר - ישראלים : כתב עת רב תחומי רב-תחומי לחקר ישראל - ישראלים : כתב עת רב תחומי רב-תחומי לחקר ישראל - כרך 2