קראו בכותר - במאבק הדורות : של עם ישראל על ארצו מחורבן ביתר עד תקומת ישראל - כרך שני