קראו בכותר - במפנה הדורות : מחקרים ועיונים בראשיתם של הזמנים החדשים בתולדות ישראל - כרך ראשון