קראו בכותר - חכמי אשכנז בשלהי ימי-הביניים : דרכיהם וכתביהם בהלכה