קראו בכותר - תשורה לעמוס : אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם