קראו בכותר - שאנחנו גוף אחד : מחקר ב"עובדיה בעל מום" וב"שבועת אמונים" לש"י עגנון