קראו בכותר - בואי שירה, בואי : תבניות עומק ב"שירה" לש"י עגנון