קראו בכותר - החי בארצות המקרא - החי בארצות המקרא : כרך שני