קראו בכותר - ילדים בראש המחנה : ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית