קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - נווה יטבתה : נופיו ואתריו, הר גריזים חושף צפונותיו, מורשת אשקלון, שבעים שנה לגדוד העבודה