קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - תולדות ירושלים : מחורבן בית שני ועד לתקופה העות