קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - ירושלים וארץ ישראל : מאמרים ומחקרים בידיעת הארץ