קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - ירושלים בתפארתה : תולדות ירושלים בימי בית שני