קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - ירושלים : כעיר שחוברה לה יחדיו