קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - חדרה וסביבתה : פארק השרון