קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - יבנה-ים וסביבתה