קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - ההר אשר מקדם לעיר