קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - ארץ-ישראל במפת מידבא