קראו בכותר - תולדות הפילוסופיה החדשה : מניקולאוס קוזאנוס עד תקופת ההשכלה