קראו בכותר - מדברים בעד עצמם : סינגור עצמי של לומדים עם לקויות למידה