קראו בכותר - קרדום : דו ירחון לידיעת הארץ - עדות ומיעוטים בעיר העתיקה