קראו בכותר - והרעב כבד בארץ : שינויי אקלים והשפעתם על ההיסטוריה של ארצות המקרא