קראו בכותר - חרוזים של חכמה : הגות מוסר ושעשועים בספר תחכמוני ליהודה אלחריזי