קראו בכותר - צחוק אברהם : פירוש לספר בראשית כתיאולוגיה ביקורתית