קראו בכותר - בכיוון הנגדי : קובץ מחקרים על מר מאני לא"ב יהושע