קראו בכותר - מעשה סיפור - מחקרים בסיפורת היהודית : מוגשים ליואב אלשטיין