קראו בכותר - שמשון הלך אחר עיניו : שמשון בראי התלמוד והמדרש