קראו בכותר - ועל דרך העבודה : פרקים במשנת הקבלה והחסידות