קראו בכותר - השער לאין : תורת החסידות בהגותו של רבי דוב בער, המגיד ממזריץ