קראו בכותר - הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג - נוכרים במדינה יהודית