קראו בכותר - מול הכפר שחרב : השירה העברית והסכסוך היהודי-ערבי 1929 - 1967