קראו בכותר - משלי איסופוס : תרגם מיוונית והוסיף מסה והערות שלמה שפאן, הציורים מעשה ידי בצלאל שץ