קראו בכותר - חכמים - חכמים - כרך רביעי : ממשנה לתלמוד