קראו בכותר - הקבלה בצפון אפריקה למן המאה הט"ז : סקירה היסטורית ותרבותית