קראו בכותר - בנייתן של אומות : התנ"ך והיווצרות מדינות הלאום