קראו בכותר - רווח בין האותיות : שיעוריו התלמודיים של לוינס: התאמה בין תוכן וצורה