קראו בכותר - עדיף להיות צרודה מאשר אילמת : על תיאטרון קהילתי של נשים בישראל