קראו בכותר - תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה - כרך ד : התחדשות וחורבן 1918 - 1945