קראו בכותר - גיאוגראפיה היסטורית של ארץ-ישראל : למן שיבת-ציון  ועד ראשית הכיבוש הערבי בלווית אחת-עשרה מפות