קראו בכותר - יצחק רבין : ראש ממשלת ישראל 1974 - 1977, 1992 - 1995 מבחר תעודות מפרקי חייו - יצחק רבין : כרך ראשון 1922 - 1967