קראו בכותר - ארץ דגן ותירוש ... ארץ זית יצהר ודבש : הכלכלה בממלכת יהודה בימי בית ראשון