קראו בכותר - קרדום : דו ירחון לידיעת הארץ - יריחו וסביבתה