קראו בכותר - שבטה : תכנית ואדריכלות של עיר ביזנטית בנגב