קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ-ישראל - גיליון 88